Ke kořenům

Moje poslední přání

(c) Tereza Valner – Ke kořenům
Tereza Valner
(c) Tereza Valner – Ke kořenům
Tereza Valner

Ke kořenům se navracíme. Skrze hlínu. Skrze ruční práci.

Z kořenů vyrůstáme. Jako strom s vlákny celulózy. 

Papírem se stáváme. Díky papíru můžeme dosáhnout smíření.

S organizací Ke kořenům, která se zabývá alternativními přírodními formami pohřbívání a doprovází pozůstalé na cestě zármutkem, jsme se setkali u zakázky nazvané Moje poslední přání. Jedná se o citlivě zpracovaný, ručně šitý sešit pro zaznamenávání posledních přání, jehož prostřednictvím se můžeme vydat na cestu poznání o nás samotných i naší životní cestě. Člověk si tak díky této brožuře může zodpovědět otázky jako: Jak bych si přál/a, aby si mě lidé pamatovali?, Jaké si volím místo posledního odpočinku? či Je něco, co je pro mě typické natolik, že to bude rozeznívat vzpomínky na mě i v době, kdy už tu nebudu? Kromě zamyšlení tu však naleznete také prostor pro řadu praktických poznámek týkajících se pečovatelských služeb, dědictví či samotného pohřbu. Nejedná se o publikaci, která by měla sloužit primárně starším lidem, jež tyto otázky nejčastěji dohání. Otevírá naopak prostor pro zamyšlení se nad smrtí všem generacím.

Celkové vizuální zpracování deníku má na svědomí olomoucká grafická designérka Anna Derfler, v jejíž tvorbě se odráží cit pro detail. Její ilustrace mycelií byly tištěny bílým tiskem na tmavý povrch i transparentní papír prokládaný mezi vnitřní listy. Veškeré návrhy vycházely z autorčiny předchozí znalosti našich technologií a limitů ruční práce a byly tak připraveny našemu portfoliu služeb na míru. Tiskli jsme, šili, kulatili okraje a využili také horkou ražbu. Zlatá nit byla vybrána pro vizuální sjednocení s ražbou kořínků na zadní straně. Specialitou sešitu je také kapsa na zadní straně obálky, která pojme nejeden přeložený arch papíru. V jejím středu se nachází výsek ve tvaru loga organizace. 

Finální realizaci předcházely konzultace a prototypování. Nejprve byla vyhotovena maketa bez nátisku, která sloužila jako test chování materiálu. S její pomocí bylo možné zvolit skladbu papírů a přizpůsobit tak celkovou tloušťku sešitu. Vyzkoušeli jsme také nátisky mycelií, díky kterým byla stanovena jejich vhodná a viditelná šířka a vybrána odpovídající gramáž pauzovacího papíru. Následně byla vyrobena ostrá maketa s tisky i horkou ražbou, která byla posouzena všemi zúčastněnými stranami.   

 

Vazba: V1, nití

Obálka: digitální tisk 1/0 bílou, horká ražba přes zlatou fólii 

Použité papíry: Twill lilková, 240 g / Twill indigo, 240 g

Blok:

Biotop Off White, 120 g – digitální tisk 1/1

vklady Cromatico Extra White, 100 g – digitální tisk bílou 1/1

Kapsa: Twill 240 g, digitální výsek, ruční lepení

Dokončení: kulacení rohů

 

idea, text, myšlenky: Ke kořenům

korektury: Jiří Lněnička

ilustrace, sazba a celková vizuální podoba: Anna Derfler

tisk, lepení, šití, technická podpora: Grafické papíry

fotografie: Tereza Valner

Aktuálně je možné brožury objednávat prostřednictvím e-mailu jdeme@kekorenum.cz.

Brožura citlivě doprovází v zamýšlení se o svém dosavadním životě a důležitých věcech člověka, včetně těch posledních. Sepsání posledních přání je darem, který dáváme sami sobě. Je to čas usebrání. Je to prostor pro hluboké naladění na sebe, kdy se vydáváme do svého nitra, abychom vynesli na povrch to, co je pro nás opravdu důležité. Zároveň je vyjádření našich posledních přání velkým darem pro naše blízké. Je to možnost, jak je podpořit v době, kdy už tu s nimi nebudeme. Jak vnést smysl, zodpovědnost i osobitou krásu do způsobu, jakým z tohoto světa odejdeme a co po nás zůstane. Sdílení vyplněné brožury s blízkými nám také otevírá cestu k důležitým rozhovorům, dokud je čas.

Ke Kořenům

Kontaktní informace

Provozovna + fakturace:

Centrum grafických papírů s.r.o.
Na Letné 113/1, 77900 Olomouc
IČ: 05255091
DIČ: CZ05255091

Číslo účtu: 9499403001/5500

Sledujte nás: 

739662711 – Ondřej Hruška: obchod

733422974 – Jan Adámek: obchod

obchod@graficke-papiry.cz – Jan Světlík, Juraj Šefčík

fakturace@graficke-papiry.cz – finance

 

Navštivte nás:

po–pá 9–17

 

Aktuálně a bezpečně:

Naše dílna je stále v provozu. E-shop funguje bez přestání. Zásilky opouští výrobu den co den. 

Případné konzultace však prosím směřujte na telefon či e-mail. 

Osobní převzetí hotové zakázky možné vždy v závislosti na aktuálních protiepidemických opatřeních.